mysliwiec (mysliwiec) wrote,
mysliwiec
mysliwiec

Криптонационаліст Янукович: «такими є наші спільні цінності національного руху вперед».

"Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості пошуку шляхів до порозуміння та примирення між усіма сторонами трагічних подій Другої світової війни.

«Ми маємо шукати внутрішній мир і спокій у діалозі між українцями і нащадками українців, які були розділені війною на ворогуючі табори. Кожна сторона повинна намагатися зрозуміти іншу позицію. Зрозуміти, що треба бути разом, жити в одній країні, будувати спільне майбутнє», - заявив Президент на урочистому зібранні з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

На переконання Глави держави, нацистський і радянський тоталітаризм відійшли у минуле назавжди, «і не повернуться ніколи». «Демократія, свобода та соціальна справедливість, духовність, життя та потенціал кожної особистості
- такими є наші спільні цінності національного руху вперед»,
- підкреслив Віктор Янукович.

За його словами, один з основних уроків війни в тому, що сила українського народу - в його єдності. «Наша держава пройшла довгий нелегкий шлях. І сьогодні ми можемо стверджувати - ми зберегли єдину і багатоманітну Україну, відновили її державність і заклали фундамент її майбутнього в колі розвинутих європейських націй», - наголосив Президент".

Тут: http://www.president.gov.ua/news/27616.html

Перевод на русский язык:

Президент Украины Виктор Янукович отмечает важность поиска путей к взаимопониманию и примирению между всеми сторонами трагических событий Второй мировой войны.

«Мы должны искать внутренний мир и спокойствие в диалоге между украинцами и потомками украинцев, которые были разделены войной на враждующие лагеря. Каждая сторона должна стараться понять другую позицию. Понять, что нужно быть вместе, жить в одной стране, строить общее будущее », - заявил Президент на торжественном собрании по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По убеждению Главы государства, нацистский и советский тоталитаризм отошли в прошлое навсегда, «и не вернутся никогда». «Демократия, свобода и справедливость, духовность, жизнь и потенциал каждой личности
- таковы наши общие ценности национального движения вперед»,
- подчеркнул Виктор Янукович.

По его словам, один из основных уроков войны в том, что сила украинского народа - в его единстве. «Наше государство прошло долгий путь. И сегодня мы можем утверждать - мы сохранили единую и многообразную Украину, восстановили ее государственность и заложили фундамент ее будущего в кругу развитых европейских наций », - подчеркнул Президент.

Tags: больше вопросов чем ответов, кажущееся и действительное?
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 6 comments