mysliwiec (mysliwiec) wrote,
mysliwiec
mysliwiec

13 причин, чому не можна полоти полуницю. (Толерантність і толерастія)

Оригинал взят у mihail_shahin в Цікава знахідка
Ще раз мої друзі про толерантність.

13 причин, чому не можна полоти полуницю.
Неліберальна агрономія суспільства

1) Висмикувати бур’яни – це фашизм! Не можна вбивати бур’яни лише за те, що у них листя іншої форми, плоди іншого кольору! Навіщо на городі працювали наші діди? Щоб потім рослини ділили за сортами?

2) Рослини – всі різні, всі рівні! Багатство городу – в його різноманітності і гостинності!

3) Ти що, хочеш, щоб твій город скоротився до розмірів кільця довкола опудала? Наш город і став великим лише завдяки бур’янам, тому що кожному бур’яну знаходилося місце на грядках.

4) Дайте визначення, що вважати полуницею! Пошкреби полуницю – знайдеш бур’ян. Жодної полуниці не існує, це гібрид монгольських і фінських бур’янів.

5) Немає поганих видів – є погані екземпляри. Не можна судити про всі бур’яни за окремими представниками роду. У мене є декілька знайомих бур’янів – дуже красиві і добрі рослини!

6) Є ще полуничний пирій, полунична осока, полуничний чортополох. Вони всі ввібрали в себе культурні соки полуничної грядки і тому по праву зростають в цьому місці, демонструючи собою кращі сорти справжньої полуниці. Тому антифашист-городник повинен інтегрувати їх в город, зробивши його справжнім будинком для всіх рослин, що бажають зростати в його городі.

7) Тупоголові фашисти лише прикриваються тим, що бур’яни нібито комусь заважають. Ясно ж, що жодна полуниця не захоче зайняти трудові місця на грядці, які звільнилися після прополки бур’янів. Тим більше – ніхто не винен, що полуниця не хоче створювати потомство яке буде розмножуватися так само швидко і активно, як і пирій. Лише місце на городі займає, яке можна було б засадити бур’янами. Все, на що ця полуниця здатна – це лише зріти на сонечку, і пити воду з лійки!

8) Полуницею може вважатися будь-який бур’ян, що прожив в городі декілька років і який вважає город своїм будинком. Город великий, місця вистачить всім. А взагалі, все з насіння народжується-і бур’яни не винні, що вони не смачні і шкідливі. Їх такими створили.

9) Бур’яни – такі ж огородяни як і полуниця! Результат схрещування полуниці і бур’янів вбирає в себе кращі риси обох родів. А які красиві рослини виходять!

10) Всі люди доброї волі підтримують священне право бур’янів на самовизначення на будь-якому городі. Світ зелений, а не полуничний!

11) Полуниця – це не рослина, а стан душі. Тому полуницею повинен вважатися будь-який бур’ян, який сам себе вважає полуницею. І взагалі – бур’ян, який розширює великий город, куди краще за полуницю, яка мріє про декілька засаджених однією нею грядок.

12) А хто, власне, дав право визначати, хто бур’ян, а хто культурна рослина, лише на підставі смакових або естетичних відчуттів? Це аморально! Город – це не лише твій город, це частина Усесвітнього Городу, створеного різноманітним. Знищиш різноманітність – знищиш саме Життя!

13) Говорити «город-для полуниці» можуть лише дурні і провокатори.


* * *
ПЕРЕВОД НА "ОБЩЕДОСТУПНЫЙ":

13 причин, почему нельзя полоть клубнику.
Нелиберальная агрономия общества

1) Выдергивать сорняки - это фашизм! Нельзя убивать сорняки только за то, что у них листья другой формы, плоды другого цвета! Зачем на огороде работали наши деды? Чтобы потом растения делили по сортам?

2) Растения - все разные, все равные! Богатство огорода - в его разнообразии и гостеприимстве!

3) Ты что, хочешь, чтобы твой огород сократился до размеров кольца вокруг пугала? Наш огород и стал великим лишь благодаря сорнякам, потому что каждому сорняку находилось место на грядках.

4) Дайте определение, что считать клубникой! Поскреби клубнику - найдешь сорняк. Никакой клубники не существует, это гибрид монгольских и финских сорняков.

5) Нет плохих видов - есть плохие экземпляры. Нельзя судить обо всех сорняках по отдельным представителям вида. У меня есть несколько знакомых сорняков - очень красивые и добрые растения!

6) Есть еще клубничный пырей, клубничная осока, клубничный чертополох. Они все впитали в себя культурные соки клубничной грядки и потому по праву растут в этом месте, являя собой лучшие сорта настоящей клубники. Поэтому антифашист-огородник должен интегрировать их в огород, сделав его настоящим домом для всех растений, желающих расти в его огороде.

7) Тупоголовые фашисты только прикрываются тем, что сорняки якобы кому-то мешают. Ясно же, что ни одна клубника не захочет занять трудовые места на грядке, освободившиеся после прополки сорняков. Тем более - никто не виноват, что клубника не хочет создавать потомство которое будет размножаться так же быстро и активно, как и пырей. Только место на огороде занимает, которое можно было бы засадить сорняками. Все, на что эта клубника способна - это только зреть на солнышке и пить воду из лейки!

8) Клубникой может считаться любой сорняк, проживший в огороде несколько лет и считающий огород своим домом. Огород большой, места хватит всем. А вообще, все из семян родятся-и сорняки не виноваты, что они не вкусные и вредны. Их такими создали.

9) Сорняки - такая же огородина как клубника! Результат скрещивания клубники и сорняков вбирает в себя лучшие черты обоих видов. А какие красивые растения получаются!

10) Все люди доброй воли поддерживают священное право сорняков на самоопределение на любом огороде. Мир зеленый, а не клубничный!

11) Клубника - это не растение, а состояние души. Поэтому клубникой должен считаться любой сорняк, который сам себя считает клубникой. И вообще - сорняк, расширяющий великий огород, куда лучше клубники, мечтающей о нескольких засаженных одной ею грядках.

12) А кто, собственно, дал право определять, кто сорняк, а кто культурное растение, только на основании вкусовых или эстетических ощущений? Это аморально! Город - это не только твой огород, это часть Всемирного Огорода, созданного разнообразным. Уничтожишь разнообразие - уничтожишь саму Жизнь!

13) Говорить "Огород-для клубники" могут только дураки и провокаторы....
Tags: кажущееся и действительное?, судьба и образ
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 10 comments