mysliwiec (mysliwiec) wrote,
mysliwiec
mysliwiec

Питання до ідейно-російськомовних патріотів України: Що саме вас у цьому не влаштовує?

Я вже про це питав у 2015 році тут:
Вопрос к идейно-русскоязычным патриотам Украины: Что именно вас во всем этом не устраивает?

Перепитаю ще раз.
Ось закон.
Міняємо прикметник "польський " на "український":


Уривки з закону Польської Республіки “Про польську мову”
від 7 жовтня 1999 р.
Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999

Парламент Польщі України:

– врахувавши, що польська українська мова є основним елементом національного самовизначення та багатством національної культури,

– врахувавши історичний досвід, коли боротьба ворогів та окупантів з
польською українською мовою була інструментом знищення народності,

– визнаючи необхідність захисту національної самобутності в процесі глобалізації,

– визнаючи, що
польська українська культура є складовою частиною спільної, багатокультурної Європи, а збереження цієї культури та її розвиток є можливим лише шляхом захисту польської української мови,

– визнаючи захист
польської української мови обов’язком всіх публічних органів та інституцій Польщі України та обов’язком всіх громадян Польщі України ухвалює цей закон.Розділ 1
Загальні положення


Ст. 1. Положення закону стосуються:

1) захисту польської української мови;

2) використання польської української мови для реалізації публічних завдань;

3) використання польської української мови в обігу та під час виконання норм трудового права на території Польщі України.

Ст. 2. Закон не порушує:

1) норм закону про ставлення держави до костелу церкви та інших віросповідань, зокрема, щодо здійснення обрядів та релігійних практик;

2) прав національних, етнічних меншин та спільнот, які використовують регіональні мови.

Ст. 3. 1. Захист польської української мови полягає, зокрема, у:

1) правильному використанні мови та вдосконаленню мовних здібностей користувачів та створенні умов для належного розвитку мови як інструменту спілкування;

2) протидії вульгаризації;

3) поширенні знань про неї та її значення для культури;

4) повазі до регіональних мов та діалектів, а також протидії їх зникненню;

5) поширенні польської української мови у світі;

6) підтримці навчання польської української мови в державі та за кордоном.

2. Захист польської української мови є обов’язком всіх органів публічної влади, а також інституцій та організацій, які беруть участь у публічному житті.


Ст. 4. Польська Українська мова є державною мовою:

1) конституційних органів держави;

2) органів місцевого самоврядування та підлеглих їм інституцій у сфері виконання публічних завдань;

3) територіальних органів публічної адміністрації;

4) інституцій, покликаних виконувати публічні завдання;

5) органів, інституцій та урядів, підлеглих органам переліченим у п. 1 та п.3, покликаних для виконання завдань цих органів, а також державних органів юридичних осіб в обсязі виконання ними публічних завдань;

6) органів самоврядування іншого, ніж місцеве самоврядування та органів громадських організацій, професійних, організацій співвласників та інших суб’єктів, які виконують публічні завдання.
 * * *
Що саме тут для вас не так?

Цей пост також розміщено на: http://mysliwiec.dreamwidth.org/2765944.html Коментів: comment count unavailable
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author