mysliwiec (mysliwiec) wrote,
mysliwiec
mysliwiec

Де-радянизація - усунення силовим методом усього того, що було раніше насаджене силовим методом

Де-радянизація, це усунення силовим методом усього того, що було раніше насаджене силовим методом,
чі -
 нємєцкоязьічніє патріотьі Чехії, протів прітєснєнія нємєцкого язьіка в свободной Чєхії.1940 рік. Чехія.
Вже анексовано Судети.
В анексованій частині країни вже знищені всі згадки про чеську мову, все тотально переводиться на німецький язьік.
В тій частині Чехії що ще лишилася вльною, німецькомовні топ-блогери Чехії, звернулися до патриотів країни:

-Мьі нє пазволім чєхам уподобляться гєрманскім нацистам і ущємлять в нашєй странє нємєцкій язьік!
Всё , особєнно в Чєшскіх СМІ і культурє,  должєн рєшать свободньій рьінок  спроса і прєдложєнія і чєстная конкурєнція возможностєй бізнєса і государства!
Прінудітєльноє замєщєніє родного нам с дєтства велікого нємєцкого язьіка чешской мовой,  катєгорічєскі нєдопустімо!
Вєдь язьік нє імєєт значєнія! Сколько раз тьі чєловєк, столько раз  тьі знаєшь нємєцкій язьік! *
Государствєнную чешскую мову, конєшно знать надо, но мьі нікогда і  нікому  нє позволім навязьівать её нам!
Мьі, нєміцкоязьічніє патріотьі Чєхії і  самі вьірослі на вєлікой нємєціой культурє  с томікамі Ґьоте і Шиллєра под подушкой, і дєтй наші будут только  так расті!
Для возвращєнія Судєтов єсть только одін цівілізованньій путь - ето построіть в свободной Чєхії такое процвєтающєє дємократічєскоє общєство, гдє  будєт і дальшє  развіваться наша нємєцкая культура, гдє нємцьі і нємєцкоязьічньіє чєхі будут жить лучшє, чєм в тоталітарном Трєтьєм Рейхе.
І тогда, обманутьіє нєправдівой націстской пропагандой нємцьі і нємєцкоязьічньіє гражданє Чєхії, жітєлі наших Судєтов, самі увідят, что в Чєхії нємєцкоязьічніє гражданє Чєхії  всєх національностєй живут лучше, чєм в Гєрманії.
І только так мьі вєрнєм свої врємєнно оккупірованньіє тєрріторії!
А чєшскомовнюкі і чєшсковьішіватнікі, вносящіє раскол в наші рядьі, могут ідті карпатскім лєсом і нє путаться у нас под ногамі.
Так поєбдім!


* * *
Все, що починається з префікса «де-», ні легким, ні однозначно справедливим бути не може.
«Де-» завжди означає масований та агресивний злам.
Декомунізація, денацифікація, деполітизація, деклерикалізація, делєнінізація, деномінація, девальвація — все, що починається на «де-», лишає за бортом величезну кількість людей.
Будь-яке «де-» означає більшою чи меншою мірою соціальний злам. Чи принаймні надлам.

...«декомунізація»... означає «усунення силовим методом усього того, що було раніше насаджене силовим методом».2016 рік. Росія. місто Сургут.

* * *
Станіслав Кульчицький:
існують три терміни, якими позначають нижчий, середній і вищий ступені розуміння того, що сталося з усіма нами у ХХ столітті:
десталінізація, декомунізація і дерадянізація.
«Дерадянізація пов’язана не так із декомунізацією, як із дерусифікацією»


*
Продовження, що змінює зміст:
"Скільки людина знає мов, стільки разів вона й людина"?

"Як лінгвіст професіонал спробую пояснити цю дурацьку фразу, котру всі повторюють, але не доцитовують до кінця як і багато інших крилатих фраз.
Тоді, коли Ґьоте сказав цю фразу, у Німеччині була така ж срака на мовному фронті як і в нас зараз приблизно,
йому це дуже боліло.
Німці соромилися німецьої, називали її "кінською", всяко старалися навчити своїх дітей цвенькати французькою і так далі...
Ґьоте тоді й сказав:

"Скільки людина знає мов, стільки разів вона й людина, - тож хоча б раз станьте людиною, вивчіть свою"

Іван Криниця

Tags: кажущееся и действительное, отож, судьба и образ
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 8 comments