mysliwiec (mysliwiec) wrote,
mysliwiec
mysliwiec

Хімера що поїдає сама себе, собою ж і удавиться, або "Папа турок, мама грєк, а я русскій чілавєк"Лев Гумільов, як видатний син талановитих поетів Гумільова і Ахматової і типовий "русскій у першому поколінні" (типовий, тому що мав батьків до того різного етнічного походження, що наприкінці життя вимагав, щоб його називали Арсланбеком і з 80-х років почав підписуватися як "Арслан-бей", чи Арсланбек*) написав багато чого. Все його писання не є наукою, а насправді є його поетичним поглядом на життя, замаскованим під науку.
Така собі мімікруюча під науку поезія, котра в багатьох випадках як наука нічого не варта, але точно передає психологічний стан об"єкту і його мотивацію до певних дій.
Наприклад, поет може написати про закоханого - "сповнений любові до Всесвіту, він летів до неї на крилах кохання".
З наукового погляду цей опис аж ніяк не відповідає дійсности (у людини, яка б вона не  любила Світ і не була закохана у жінку, крил немає, літати вона не може).
Але цей опис точно відображає і мотиви і вектор дії і внутрішній стан того хто діє.
Так само пише і Гумільов.

Нижче буде цитована  стаття, котра базується на працях Гумільова і котра дивним чином пройшла радянську цензуру у вже для багатьох далекому,  Брєжнєвському , 1981-му році:


Якщо розуміти, що вся ця гумільовщіна, ці «хімерні этноси» «суперетноси», «пасіонарні поштовхи» - це зовні наукова, але  всередині поезія, котра придумана ним, щоб мотиви поведінки народів пояснити не тим, що у кожного представника дійсно існуючого етнічного народу є
"ядро психической конституции каждого нормального индивида основанное на системе надиндивидуальных этнических (родовых) ценностей («святынь», аксиом), ассимилированных бессознательно в младенческом возрасте и не подлежащих рефлексии",
 а за відсутности такого етнічно однорідного ядра у спільноти "русскіє" типовим представником котрої він був сам, якимось іншими чинниками пояснити те, що відбувається в житті людських спільнот,  то в цій статті ви знайдете досить адекватні пояснення, чому саме в Росії, серед росіян, ми бачимо вже котре століття  таке паскудне відношення до всього свого. І до своїх людей і до своєї природи:
- всі лісоводи згідні у тому, що аномально великий відсоток беріз у країні свідчить лише про одне - про паскудне ставлення до лісів з боку місцевого населення і недбалу роботу лісоводів.
 - серед якої спільноти ще можна почути житейську мудрість народжену  нею для своїх і серед своїх -  "бьот - значіт любіт"?

В пості "Хто , як, і навіщо стає росіянином, і чі є сьогодні в Росіі такий етнічний народ", я писав:

...щоб зробити тісто господиня має "кинути до діжки" і там змішати- борошно, дріжжи, сіль..... додати воду... і ЗАЛИШИТИ В СПОКОЇ шоб дозріло, шоб віграло, шоб перебродило.
Тільки після ціого вона отримає готове тісто....

Хто зна, - якби років з 200-300 тому, тодішній конгломерат "въ–очью русѣющих - Корелы, Зырян, Пермяков, Вогулов, Вотяков, Черемисов" затримався у свому тодішньому складі, то може і створилася б до сьогодні з них справжня єтнічна спільнота,... але не склалося...
В Росії за всю ії історію не було часу, коли б "те, що попало в діжку" було би залишено в спокої, щоб визріло, виграло, перебродило.
Весь час додавались нові землі з новими "плємєнамі", і все це летіло в той казан.
Тільки но починало там, в казані, щось формуватися( елементарно- щоб люди склали і почали співати своїх пісень, 20 років замало- треба хоч щоб вже син співав свому синові, і казав- "Слухай, дитино- цю пісню ще твій дід молодим співав")...
А вже наступний правитель додає туда нову порцію дріжжей, додається новий "інгредієнт", і так без перестанку.


Оцей стан, коли з кожним новим поколінням велика кількість людей свідомо відмовляється від роду свого по батьку і по мамі, від мови народу свого на користь російськох мови, примножуючи собою все нові легіони "ужерусскіх", коли саме такі складають більшість і цій мімікруючої під "народ" спільноті, автор називає «хвороба етносів» - корінних (автохтонних етносів Росії і етносів мавших нещастя попасти у орбіту русской культури і ії  закономірного породження - Русскаго Міра).***

Як пише сам автор -
"В каких же случаях может возникнуть отрицательное мироощущение?
Оно обычно появляется в результате активных межэтнических контактов в период смены фаз этногенеза — в период, когда этнос на время теряет присущие ему эластичность и сопротивляемость, т. е. когда этнос «болен»".


А зараз - сама, дещо скороченна, стаття:

Этнические контакты и окружающая среда
Бородай Ю. М.
кандидат философских наук
Институт философии АН СССР
Москва
Опубликовано // Природа, 1981, № 9.


... В XIX веке, ученые полагали, что с природой надо бороться и истреблять в ней все бесполезное людям, а индейцы сиу возражали, что Великий Дух не создал ничего лишнего и каждое существо должно брать лишь то, что нужно для ежедневного пропитания [+1]. По сути дела, и сейчас эта альтернатива стоит перед человеком.

Но видимо, она стояла, если не всегда, то очень давно. Мамонты в степях Евразии были истреблены еще кроманьонским человеком вследствие неумеренной охоты; Вавилон — город с миллионным населением погиб, т.е. был покинут из-за непродуманной мелиорации, вызвавшей засоление почвы; домашние козы съели некогда пышную растительность Пелопоннеса, а китайцы, уничтожив полосу девственного леса вдоль Хуанхэ, впустили на свои поля пески пустыни.
Эти и другие примеры жестокой расправы человека с кормящим его ландшафтом заимствованы нами из последней книги Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера земли»[+2], где предложена классификация контактов цивилизаций с ландшафтами и дано объяснение этого странного феномена — тяги некоторых групп людей к видовому самоубийству.

В цитируемой работе автор тщательно проследил, где и когда совершаются антиприродные акции. Оказалось, что чаще всего свирепствуют мигранты — люди, пришедшие в чужой ландшафт и не умеющие с ним обращаться**.

... уничтожение природы в каждом конкретном случае имеет сложный механизм, но всегда сопровождается возникновением определенного психологического настроя, позволяющего людям с «легкой душой» губить окружающую среду.

Если бы люди всегда губили природу, ссылаясь на то, что они ее покоряют, то со времен палеолита они превратили бы нашу планету в пустыню, так как даже лишайники и бактерии, лишенные биоценозов, в коих они живут, не выдержали бы и погибли. А поскольку этого нет, то, очевидно наряду с «губителями» среди людей есть и «охранители», но психология их диаметрально противоположна. Разобраться в психологических комплексах людей давно умерших можно, поскольку люди любят оправдывать свои поступки и для этого создают философские системы. Тут-то и можно выявить искомую альтернативу. Путем к решению этой проблемы является концепция «химерных этносов», порождающих мироотрицающий психологический настрой и соответствующую этому настроению хищническую практику [+4].
«Химерным» здесь называется негармоничное сочетание двух-трех элементарных этносов, образ, заимствованный из греческой мифологии. Там химера — животное с головой орла, телом льва и хвостом змеи, т. е. явно противоестественное....

Химерные целостности возникают так.
На органичное оригинальное (в любом случае) мироощущение аборигенов накладывается тоже органичное и оригинальное мироощущение мигрантов и возникают моменты взаимного непонимания, крайне болезненно отражающиеся на судьбах людей, попавших в столь сложную этническую коллизию. В поисках выхода вместо инстинктивных предлагаются искусственные решения, а все беды объясняются как принципиальное несовершенство мира. Так, например, гностики, развивавшие свою философию в зоне контакта греческого и иудейского миров, называли создателя вселенной демиургом (буквально — «ремесленник» с оттенком «халтурщик»), а мир считали достойным исчезновения.

Часто такие негативные концепции становятся символом веры для многих людей. Последние образуют секты с мировоззрением, перевернутым с ног на голову; они перестают считать природу своей матерью и видят в ней узилище, которое надо разбить, чтобы освободить свою «душу» (сознание). Конечная цель такой борьбы — полное уничтожение противника.

Но не следует думать, что любое совмещение разных этносов в одной ареале порождает химерную целостность. Если два этноса, например эвенки и якуты, живут рядом, но не вмешиваются в быт друг друга — это симбиоз, весьма полезная и продуктивная форма сосуществования. Иногда группа приглашенных иноземцев-специалистов селится в чужой для них стране и опять-таки живет своим бытом - это этническая Ксения (так жили немцы на Кукуе в XVIII в.). Территориальная близость никому не приносила вреда. Эти формы сосуществования были конструктивны, хотя и ограничивали свободу действия как мигрантов, так и аборигенов, и новых мироощущений в зоне контакта не возникало [+7].

В каких же случаях может возникнуть отрицательное мироощущение? Оно обычно появляется в результате активных межэтнических контактов в период смены фаз этногенеза — в период, когда этнос на время теряет присущие ему эластичность и сопротивляемость, т. е. когда этнос «болен».
Здоровому этносу не страшны контакты с другими этническими системами. Это надо понимать в том смысле, что для подавления здорового этноса требуются очень большие затраты сил, и у пришельцев их, как правила, не хватает.

Другое дело, если чужие вторгаются в момент болезни этноса. Тогда вместе с быстрым разрушением местных этнических традиций деформируется и населяемый данным этносом ландшафт, ибо этнос составлял часть данного геобиоценоза или экосистемы. В таких ситуациях и начинает проявляться вандализм, который одинаково деформирует и тех, кого губят, и тех, кто губит. Здесь возникает массовый психологический синдром, выражающийся в потребности, во что бы то ни стало «переделать» не устраивающую их природу и культуру, причем переделка эта, как правило, выливается в разрушение.

Вкратце механизм образования этого синдрома таков.
Каждый человек обладает более или менее оригинальной психической конституцией. Но в рамках одного этноса эта оригинальность обычно весьма относительна, так как ядром психической конституции каждого нормального индивида является система надиндивидуальных этнических (родовых) ценностей («святынь», аксиом), ассимилированных бессознательно в младенческом возрасте и не подлежащих рефлексии.
При образовании этнической химеры (смешения) этот природный фундамент психической конституции человека размывается.

Появляется масса мятущихся и усиленно рефлексирующих личностей, для которых, как говорят в просторечии, «нет ничего святого», которые склонны считать все надиндивидуальные ценности и правила предрассудками. Их психика лишена естественного этнического фундамента
и поэтому в пределе замкнута лишь голым «Я» - «чистой экзистенцией», т. е. пустотой, «Ничто».
Эта беспочвенная психическая конституция проявляет себя стремлением к субъективно-рассудочному обоснованию всех истин, что неизбежно выливается в более или менее изощренную демагогию — «дурную бесконечность» рассудочных негативных утверждений, где полностью отсутствует внесубъективные критерии отличия истины и лжи, добра и зла. Впрочем, на чисто субъективном уровне опустошенной химерной психики само представление об объективной истине, о какой-либо принципиальной разнице между правдой и ложью, красивым и безобразным тоже становится предрассудком.
Искусство логического обоснования чего угодно становится тут принципом.

Идейное обезличивание на этническом уровне происходит в результате слияния, наложения разнохарактерных систем сознания, которые ныне принято называть «культурами». Таким образом, возникают химеры, принципиально отличные от этносов, хотя внешне на них похожие.

Различие между этносом и химерой внешне неуловимо и просматривается лишь исторически. Если этнос живет, т. е. проходит все возрасты, то химера не развивается. Она либо просто существует, либо распадается. Это значит, что соотношение между этносом и химерой такое же, как между здоровой тканью и раковой опухолью.


Химерные образования порождают антисистемы, которые обычно вырабатывают и свою идеологию, интеллектуальные построения которой могут быть чрезвычайно разнообразными, утонченными и увлекательными.
Но все эти различные построения роднит одно — жизнеотрицающий критический настрой, дух отвращения к действительности, стремление к ее рассудочному упрощению, а в пределе — и к уничтожению.


При совмещении малопохожих этнических групп, входивших до этого в разные суперэтносы, такого рода мироощущение может развиться чрезвычайно бурно....

...Когда два разных этнических ритма накладываются друг на друга, то возникает либо симфония, либо своего рода какофония, например, а рамках одной семьи она реально воплощается в детях, ассимилирующих разнохарактерные, несовместимые поведенческие стереотипы и ценностные установки родителей.
Этот внутренний, постоянно раздражающий диссонанс проецируется и на внешний мир****.

И тогда человек перестает любить окружающую его среду. Он начинает искать опоры в умозрительной логике, основанной на «Я», начинает с ее помощью оправдывать свою ненависть к миру, устроенному так неудобно.

... когда окинешь взглядом историю антисистемных идеологий — становится жутко. Это концепции-вампиры, обладающие свойствами оборотней и целеустремленностью поистине дьявольской.
Там, где слагается этническая химера — наложение полей разного ритма, - появляется и жизнеотрицающий настрой.

---------------------------------------------------
*
Росіяни, ще років з сто тому, склали про себе іронічне прислів'я:
- "Папа турок, мама грєк, а я русскій чєловєк".
Саме з такої сім'ї походив і Лев Гумільов.

Батько Льва Гумільова, Миколай, походив з сім'ї священників (чиє етнічне походження, наскільки я знаю, і досі не досліджене), про що каже і його післяшлюбне "семінарське" призвище (такими призвищеми в семінаріях замінювали поередні призвища майбутніх попів, чі давали такі призвища тим, у кого іх до семінариї взагалі не було) створене від латинського humilis – сумирний, слухняний. Але ім'я батька поета Стефан (а не Стєпан), наводить на думку, що і він був далеко не "русскій". Призвище у Стефана до шлюбу було Панов, але умовою його одруження було те, що він візьме собі дівоче призвище нареченої, у котрої батько був також священником Гумільовим.
З материнського боку батько Льва Гумільова походив зі Львових - "По семейным преданиям, одним из предков Львовых считался татарский князь Милюк, перешедший на службу к русскому царю".

Його мати, Ганна Горенко, записавшись в русскіє, викреслила зі своєї свідомості українську частку свого родоводу, взяла собі призвище однієї з своїх прабабусь, і потім про своє походження писала так:
-" Уважать отца я не могу, никогда его не любила",... "назвали меня Анной в честь бабушки (по материнской линии) Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем".
Согласно семейному преданию, дед поэтессы по отцовской линии, Антон Горенко, был женат на гречанке, от которой Анна Андреевна будто бы унаследовала характерный профиль. В одной из автобиографических заметок, относящихся к началу 1960-х годов, Анна Ахматова писала так:
"Предки:
1) Чингизхан. Ахмат (последний хан Золотой орды <...>.
2) предки - греки, всего вернее - морские разбойники"


Все це призвело до того, що:

"Еще в тридцатые годы Гумилев впервые отрастил «татарские» усы. В Камышлаге он смахивал на настоящего казаха или узбека. ... Дауд Аминов утверждал, что Гумилев и в старости внешне подходил под один из антропологических типов, распространенных у казанских татар.
... старости вместо своей обычной подписи «L» или «Leon» Гумилев все чаще подписывался «Арслан», «Арсланбей», «Арсланбек». «Дауду от Арсланбея», — так в день знакомства с Аминовым Гумилев подписал свою книгу. Свое приветствие Всемирному конгрессу татар Гумилев подписал так: «Арсланбек (Лев) Гумилев».
«Арслан» в переводе с тюркского значит «лев». А «бек» или «бей» указывает на «благородное» происхождение.

В начале семидесятых монгольский академик Ринчен так обращался к своему русскому другу:
«Неповторимый и дорогой мой Арслане!», «Арслане!», «Арслане мини», «Erkin Arslan».
...в одном письме к Гумилеву, полном восточных любезностей, академик Ринчен упомянул «кровь степных витязей, бесстрашных и не гнущих свои выи перед сонмищем врагов», что течет-де в жилах у Арслана – Льва Гумилева, и призвал на помощь православному Льву Николаевичу древнее языческое божество «Коке Монгре Тенгри Синих Монголов».


Про українську, грецьку, і решту різнонаціональних частин свого родоводу, русскій Гумільов волів не згадувати, як про несуттєві для нього.

**
Лише невеличкий перелік - кого звідки і куди, перемішуючи етноси,  насильно переселяли всередині  Російської імперії, - ТУТ.
Про те, що ця традиція  насильницького змішування народів потім  була  вдосоналена і продовжена   в СРСР,  напевно, на прикладі своїх сімей, знайомих  і родичів, знають всі.

***
В тих бувших колоніях де країни з самого початку будувалися не на основі титульної етнічної нації, а  на мові бувшого колонізатора і з різноетнічної маси імігрантів, свідомо зусиллями влади створювались різноетнічні політичні нації, ситуація інша.
В Аргентині, наприклад, з початку 20 століття і до сьогодні, кожен учбовий день у школах починається з урочистого підняття державного прапору і хорового співу гимну Аргентини всіми школярами, включно з вчителями і діректором школи. В добру погоду - у шкільному дворі, в дощ - у школі.
В 19 столітті, в ЗША, керівництво країни, усвідомлюючи, що вони не є етнічним народом, у них нема того обе'днуючого етнічного і історичного фундаменту котрий є у европейських народів, як одно з того на що можна спертися, обрали "величину природу данну нам Богом" і вже тоді, щоб запобігти винищенню цієї природи сьогодні  і задля наживи, для збереження ії для майбутніх поколінь, державним коштом повикуповували великі обсяги землі у тодішніх власників і створили існуючи по сьогодні Национальні Парки (Ієлоустоун та інші).
Навіть один Централ парк збережений від забудови у самому  середмісті Нью-Йорку чого вартий...

****Tags: кажущееся и действительное, судьба и образ
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 40 comments