mysliwiec (mysliwiec) wrote,
mysliwiec
mysliwiec

Статистика русификации львовских вузов, 1950-е.

Originally posted by tipa_bandera at Статистика русификации львовских вузов, 1950-е.
Я раньше уже упоминал воспоминания моего отца, как в Львовском Политехническом институте, в рамках всеобщей русификации, их обучение было переведено на российский язык. Наконец попалась более подробная статистика по этому вопросу:

Значительные усилия были направлены на "культурное" освоение большевистской властью западных регионов Украины. Для увеличения "образовательного уровня населения" и распространения коммунистической идеологии туда направлялись тысячи советских и комсомольских работников, учителей, врачей, инженерно-технических работников, специалистов сельского хозяйства. Уже с начала 1950-х годов в западноукраинских вузах подавляющее большинство дисциплин преподавалась на российском языке. Например:

Во Львовском торгово-экономическом институте все 56 дисциплин преподавались на российском;
В Лесотехническом институте из 41 одной дисциплины на украинском излагалось всего 4;
В Политехническом институте из имеющихся 412 преподавателей на украинском языке проводили свои занятия всего 15.

В университете им. Франка из имеющихся 295 преподавателей на украинском языке проводили свои занятия всего 49.

Аналогичная ситуация была в педагогическом, сельскохозяйственном и полиграфическом институтах г. Львова.
Статистика русифікації львівських вузів, 1950-ті.

Неабиякі зусилля були спрямовані на "культурне" освоєння більшовицькою владою західних регіонів України. Прагнучи ін­тегрувати їх у радянську політичну, економічну, адміністративну й культурно-освітню систему, органи влади, ігноруючи нові істо­ричні умови й місцеві особливості, заходилися здійснювати вже відомий сталінський план "побудови соціалізму" і тими ж відо­мими методами. Для підвищення освітнього рівня населення та поширення комуністичної ідеології туди направлялись тисячі ра­дянських і комсомольських працівників, учителів, лікарів, інже­нерно-технічних працівників, спеціалістів сільського господарст­ва. Вже на початку 50-х pp. в західноукраїнських вузах переважна більшість дисциплін викладалася російською мовою.
Наприклад, у Львівському торговельно-економічному інституті всі 56 дисци­плін велися російською мовою,
а в лісотехнічному інституті з 41 дисципліни українською мовою — лише 4,
в політехнічному інсти­туті з 412 викладачів українською мовою проводили заняття 15.
Із 295 викладачів університету ім. Франка лекції українською мо­вою читали лише 49 осіб.
Аналогічне становище склалося в педа­гогічному, сільськогосподарському та поліграфічному інститутах м. Львова.

Tags: отож
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments