mysliwiec (mysliwiec) wrote,
mysliwiec
mysliwiec

Перша згадка про Кaczubyeiow - майбутню Одесу. 19 травня 1415 рокуПерша згадка про Одесу-Кочубеїв датується 1415 роком. Її автор - видатний польський історик Ян Длугош.
В своїй багатотомній праці «Хроніки славного королівства Польщі», він так описує цю подію:

-«Крім того в той час прибули до короля польського Владислава посли патріарха та імператора грецького з листами та запечатаними документами, які їх удостоювали, вони повідомили короля про те, що турки їх всіляко мучили і гнобили та просили лише надати їм допомогу зерном.
Король Владислав, у святому співчутті побажав прийти їм на допомогу в складній ситуації, надав запрошену кількість зерна та визначив, що отримати його вони зможуть в його королівському порту Качубийов»
.

Тривалий час історики користувались перекладом только цього уривку з «Хроніки» Длугоша. Справа в тому що свою працю він написав середньовічною латинською мовою, якою, нажаль, мало хто володіє в наш час.
Нещодавно польські вчені зробили переклад «Хроніки» сучасною польською мову, що допомогло з’ясувати точну дату першої літописної згадки про Одесу.

Напередодні великодніх свят 1415 року польській король Владислав Ягелло разом зі своєю дружиною та двором мандрував українськими землями, які в той час належали Польщі. Він відвідав Льнькут, Перемишль, Ярослав. А на передодні Великодня у страсний четвер, 29 березня, він приїжджає до Львова.
Відзначивши свято у Львові, Владислав продовжує свій шлях і вже наступне свято – Вознесіння, яке того року припадало на 9 травня, він відзначає в Теребовлі. Це була не хаотична подорож без мети. Король їхав на зустріч з вельмиповажними гостями.
«На Зелені свята король прибув до Снятина», - повідомляє Длугош.
Як відомо, «Зелені свята» - це народна назва Трійці. В 1415 році Трійця припадала на 19 травня. Саме в той день в Снятин прибуває молдавський правитель Александр Добрий.

В ХV столітті Снятин знаходився на кордоні з Молдавським князівством. В середньовіччі це місто мало важливе значення, бо саме в ньому була розташована головна митниця на молдавському торгівельному шляху. З кінця ХІV століття Молдова визнавала над собою сюзеренітет польських королів.
Зустріч польського короля та молдавського правителя мала дуже поважну причину: Александр Добрий повинен був скласти присягу на вірність королю та польській державі. Відразу по приїзду Владислава Ягелло і відбулась ця подія.

Саме в той час, 19 травня, в Снятин приїжджає також посольство від Візантійського імператора та константинопольського патріарха з проханням по допомогу. Треба звернути увагу на присутність в складі посольства представника константинопольського патріарха. Це не випадковість, бо одним з головних питань на переговорах було питання унії між католицькою та православними церквами, ініціаторами якої були польський король Владислав та великий князь литовський Вітовт. Згідно Длугошу, король приймає послів та наказує відправити допомогу через королівський порт Кочубийов.

Після цього Ягелло відправляє дружину королеву Анну до Кракова, а сам поспішає у Вільно назустріч зі своїм двоюрідним братом та союзником, великим князем Литовським Вітовтом.
Можна припустити, що Владислав Ягелло та Вітовт обговорили всі подробиці зустрічі з послами, та розробили подальші кроки в напрямку реалізації плану щодо церковної унії.
У своїй праці Длугош достатньо чітко виклав інформацію з приводу подій, які відбувались навесні 1415 року. Всі події він прив’язав до католицьких церковних свят. Тому було нескладно вирахувати день першої письмової згадки про наше місто.
Це 19 травня 1415 року за Юліанським календарем.
Польський історик чітко викладає події в хронологічному порядку, ніде не відступаючи від нього. Прикладом такої послідовності є його розповідь про страту чеського релігійного реформатора Яна Гуса, засудженого Констанцьким собором. Як відомо, Гуса спалили 6 липня 1415 року і Длугош поставив цю подію вже після вищезгаданої зустрічі короля з візантійськими послами.

Таким чином, 19 травня можна вважати не лише датою першої літописної згадки, а справжнім днем народження нашого старовинного міста.Перевод на русский язык:

Первое упоминание об Одессе-Кочубееве датируется 1415 годом. Ее автор - выдающийся польский историк Ян Длугош.
В своем многотомном труде «Хроники славного королевства Польши », он так описывает это событие:

-« Кроме того, в то время прибыли к королю польскому Владиславу послы патриарха и императора греческого с письмами и запечатанными документами, их удостаивающими, они сообщили королю о том , что турки их всячески мучили и угнетали и просили только оказать им помощь зерном.
Король Владислав, в святом сострадании пожелал прийти им на помощь в сложной ситуации, предоставил запрашиваемое количество зерна и определил, что получить его они смогут в его королевском порту Качубийов ».


Долгое время историки пользовались переводом только этого отрывка « Хроники » Длугоша. Дело в том, что свою работу он написал средневековой латыни, которой, к сожалению, мало кто владеет в настоящее время.
Недавно польские ученые перевели « Хроники» на современной польской язык, что помогло выяснить точную дату первого летописного упоминания об Одессе.

Накануне пасхальных праздников 1415 польской король Владислав Ягелло вместе со своей женой и двором путешествовал украинскими землями, которые в то время принадлежали Польше.
Он посетил Льнькут, Перемышль, Ярослав. А накануне Пасхи в страстной четверг, 29 марта, он приезжает во Львов.
Отметив праздник во Львове, Владислав продолжает свой путь и уже следующий праздник - Вознесения, которое в том году приходилось на 9 мая, он отмечает в Теребовле.
Это было не хаотичное путешествие без цели. Король ехал на встречу с очень важными гостями.
« На Зелёные Свята король прибыл в Снятин » , - сообщает Длугош.
Как известно, « Зелёные Свята» - Это народное название Троицы. В 1415 году Троица приходилась на 19 мая. Именно в тот день в Снятин прибывает молдавский правитель Александр Добрый.
В ХV веке Снятин находился на границе с Молдавским княжеством. В средние века это город имел важное значение, так как именно в нем была расположена главная таможня на молдавском торговом пути. С конца ХИV века Молдова признавала над собой сюзеренитет польских королей.
Встреча польского короля и молдавского правителя была очень уважительной причине: Александр Добрый должен был принести присягу на верность королю и польскому государству. Сразу по приезду Владислава Ягелло и произошло это событие.

Именно в то время, 19 мая, в Снятин приезжает также посольство от византийского императора и константинопольского патриарха с просьбой о помощи. Надо обратить внимание на присутствие в составе посольства представителя Константинопольского патриарха. Это не случайность, потому что одним из главных вопросов на переговорах был вопрос унии между католической и православными церквями, инициаторами которой были польский король Владислав и великий князь литовский Витовт.
Согласно Длугошу, король принимает послов и приказывает отправить помощь через королевский порт Кочубийов.

После этого Ягелло отправляет жену королеву Анну в Краков, а сам спешит в Вильно навстречу со своим двоюродным братом и союзником, великим князем Литовским Витовтом.

Можно предположить, что Владислав Ягелло и Витовт обсудили все подробности встречи с послами, и разработали дальнейшие шаги в направлении реализации плана по церковной унии.

В своей работе Длугош достаточно четко изложил информацию по поводу событий, которые происходили весной 1415. Все события он привязал к католическим церковным праздникам. Поэтому было несложно вычислить день первого письменного упоминания о нашем городе.
Это 19 мая 1415 года по Юлианскому календарю.
Польский историк четко излагает события в хронологическом порядке, нигде не отступая от него.
Примером такой последовательности является его рассказ о казни чешского религиозного реформатора Яна Гуса, осужденного Констанским собором. Как известно, Гуса сожгли 6 июля 1415 и Длугош поставил это событие уже после вышеупомянутой встречи короля с византийскими послами.

Таким образом, 19 мая можно считать не только датой первого летописного упоминания, а настоящим днем ​​рождения нашего старинного города.Р.S
Переклад 11 тому тексту Длугоша польською мовою.
На стор 55-56 - про королівський порт  Kaczubyeiov:
dlugosz_jan_roczniki_czyli_kroniki_slawnego_krolestwa_polski .pdf

Этот пост размещен также на http://mysliwiec.dreamwidth.org/
Tags: документ, кажущееся и действительное
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 54 comments