November 11th, 2021

pic#108509455 министерство предупреждает

Обрусіння термін некоректний, насправді це денаціоналізація до ступіню русскості

Коли йдеться про Росію, то термін "асиміляція" вживати некоректно.
Бо з латини асиміляція перекладається як розчинення (якоїсь домішки у чомусь однорідному великому). Тому що те велике однорідне етнічне ядро у котрому могли б розчинятися іншорідні домішки у них відсутнє, а насправді спільнота "русскіє" є різноетничною монолінгвістичною спільнотою.
Тому правильно буде казати - денационалізація до ступіню русскості.
Саме тому і нема у Світі такого русского, у которге не було б нєрусскії предків.
Тому тримає русскіх разом не національна/етнічна єдність, а патерналістчина держава з ії царем (як би русскіє його не називали - царь-гєнсєк-президент).

Зобразив як виглядає таке "самообрусєніє" корінних в Росії фіно-угрів через відмову від власних коренів, художник етнофутуріст френд Андрій Малишев-Мєрянін:
Цей пост також розміщено на: https://mysliwiec.dreamwidth.org/3029167.html
Коментів: comment count unavailable
pic#108509455 министерство предупреждает

Русскій про походження нєрусскіх

pic#108509455 министерство предупреждает

Автохтони Росії сумують за "батьком мерянистики" українцем Орестом Ткаченком

Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України з глибоким сумом повідомляє, що 8 листопада 2021 р. на 96-му році пішов із життя видатний мовознавець, член-кореспондент НАН України Орест Борисович Ткаченко.
Прощання з покійним відбулося у четвер, 11 листопада, о 12.40 на Байковому кладовищі.
...Час не марнуй,
З мороком бийсь до загину
Сил і життя не шкодуй,
Щоби розбуркать Країну.
Здавна сліпець,
Врешті нарід твій прозріє,
Стане початком кінець,
Втіляться мрії.

© О.Ткаченко
ДОРОГОЮ
Із циклу «Стежкою серця»
Залізниця Москва–Ленінград, 1982 р.

УМЕР "ОТЕЦ" МЕРЯНИСТИКИ ОРЕСТ БОРИСОВИЧ ТКАЧЕНКО.
В понедельник, 8 ноября, в Киеве умер выдающийся украинский языковед член-корреспондент НАН Украины Орест Ткаченко. Его сердце остановилось на 96-м году жизни.
Орест Ткаченко родился в Харькове в семье лингвиста и переводчика Бориса Ткаченко (1899-1937), расстреляного НКВД в годы Большого террора. ...
В 1991-1996 гг. возглавлял кафедру языков Украины, в 1997-2015 гг. - кафедру общей лингвистики. Изучал проблемы исторической типологии языков, этимологии, социолингвистики, интерлингвистики, теории субстратов и языковых контактов.
Написал монографию «Сравнительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков» (1979), в 1982 защитил докторскую диссертацию в Ленинградском (ныне - Санкт-Петербургском) университете по специальностям «общее языкознание», «славянские языки», «финно-угорские языки». 1984 г. получил звание профессора, а 1995 г. Р. О. Ткаченко выбран членом-корреспондентом НАН Украины.
Особое внимание научной общественности привлекли его монографии «Сравнительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков» (1979), «Мерянский язык» (1985), «Записки теории языкового субстрата» (1989).

Еще в СССР Ткаченко, по специально разработанной научной методике, доказал, что великороссы Верхневолжья формировались на финно-угорской этнической основе. Орест Борисович положил начало научной реконструкции мерянского языка.
Все это свидетельствуют о том, что Орест Борисович Ткаченко прожил яркую и незаурядную жизнь - как подобает настоящему интеллектуалу.
Царствие небесное и вечный покой! Светлая память!


Цей пост також розміщено на: https://mysliwiec.dreamwidth.org/3029544.html
Коментів: comment count unavailable