December 27th, 2017

pic#108509455 министерство предупреждает

А кому посміятися з чергової російської історичної хуцпи? М*скалі вигадали неіснуючий в природі указ

Виявляється, що не маючи сили збрехати про те, що Одеса заснована указом Катерини ІІ-ї (бо Катерина такого указу ніколи не видавала), у Москві все ж примудрились придумати неіснуючий в природі указ Катерини про "прєобразованіє сєлєнія Хаджибєй в город Одессу".

Цитата:

"ОДЕ́ССА, город на юго-за­па­де Ук­раи­ны, адм. центр Одес­ской обл.
Ве­ро­ят­но, в 14 в. на мес­те совр. О. бы­ло ос­но­ва­но тат. ­се­ле­ние Хад­жи­бей (Гад­жи­бей, Ка­чи­бей). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1415, ко­гда оно не­ко­то­рое вре­мя при­над­ле­жа­ло Поль­ше...
В хо­де рус.-тур. вой­ны 1768–74 се­ле­ние Хад­жи­бей (в 1769) и фор­штат кре­по­сти (в 1770) бы­ли взя­ты ка­за­ка­ми, в ию­ле 1774 кре­пость взя­та штур­мом рос. вой­ска­ми. По Кю­чук-Кай­нард­жий­ско­му ми­ру 1774 воз­вра­ще­на Ос­ман­ской им­пе­рии.
В хо­де рус.-тур. вой­ны 1787–91 вновь взя­та 14(25).9.1789 от­ря­дом рос. войск под ко­манд. О. М. Де­ри­ба­са. По Яс­ско­му ми­ру 1791/92 се­ле­ние и кре­пость ос­та­лись в со­ста­ве Рос­сии....
По ини­циа­ти­ве Де­ри­ба­са за­лив из­бран ме­стом по­строй­ки во­ен. и тор­го­во­го пор­та, что бы­ло за­кре­п­ле­но в ре­ск­рип­те имп. Ека­те­ри­ны II от 27.5(7.6).1794.
22.8(2.9).1794 за­ло­жен бу­ду­щий го­род.
Ука­зом имп. Ека­те­ри­ны II от 27.1(7.2). 1795 тат. се­ле­ние Хад­жи­бей пре­об­ра­зо­ва­но в го­род О., ко­то­рый был при­пи­сан к Ти­рас­поль­ско­му окр. Воз­не­сен­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва"...


©
Министерство Культуры Российской Федерации
Большая Российская Энциклопедия
2005–2017.
Все права защищены.

ТУТ: https://bigenc.ru/geography/text/2288790


* * *
Насправді, 22.8(2.9).1794 у місті Хаджибеї (у тому 1974 році, місто ще не було перейменоване на Одесу) нічого помітного не відбувалося.
Цю міфічну дату висмоктав зі свого пальця у 1830-ті роки статистик Воронцова Аполон Скальковський, підігнавши ії до дня коронації тодішнього імператора Миколи І-го.

А указ Катерини ІІ-ї від 27.1(7.2). 1795 насправді є указом про створення Вознесенської губернії від 27 січня 1795 року (це той Вознесенськ, котрий сьогодні є адміністративним центром вознесенського району Миколаївської області).
В тексті того указу, в розділі де перераховуються міста котрі мають увійти у цю нову губернію, вперше згадується нова назва міста поряд з його старою назвою:
..." Одеса Татарами Гаджибей именованной"...Жодного указу ні про перейменування Хаджибею на Одесу, ні про "прєобразованіє сєлєнія Хаджибєй в город Одессу" не існує в природі так само, як нема в природі указу про ії заснування.

Недовірливі можуть пошукати самі серед законів 1796-го року ось тут (28-й том повного зібрання законів Рос. імперії ) : http://www.runivers.ru/bookreader/book9831/#page/1/mode/1up

Але зважаючи на те, яка солідна установа РФ видала цю енциклопедію поставивши свій знак копірайту я вважав би за необхідне, щоби фахові історики Одеси звернулися до Російсьської Академії Наук і міністерства культури РФ з таким запитом:

- Панове м*скалі, вус там у вас таке трапилось?
Якщо ви таки вже знайшли у своїх архівах, цей, раніше невідомий ні українській, ні світовій історичній науці указ про перейменування села Хаджибей на місто Одесу, то не будете ви так ласкаві, зняти з нього гриф секретності і показати його людям?Цей пост також розміщено на: https://mysliwiec.dreamwidth.org/2944145.html
Коментів: comment count unavailable