November 9th, 2015

pic#108509455 министерство предупреждает

Про русского художника Архипа



Видатний художник, урум за походженням, Архип Куїнджі








Надазовські греки беруть початок від перших еллінських колоністів, які заснували античні міста на чорноморському узбережжі в Криму.
Як особлива етнічна група вони сформувалися на Кримському півострові у ранньому Середньовіччі та за часів Кримського ханату. Про їхню історію і досі свідчать залишки античних полісів, печерних міст і ранньохристиянських храмів.
Упродовж декількох століть кримські греки називали себе «ромеос», тобто «мешканець Східно-Римської (Візантійської) імперії», що в місцевому діалекті перетворилося на «ромей» або «румей».
Згодом частина греків, яка зазнала мовної асиміляції з боку кримських татар і турків, стала називати себе «урум», що, власне, і є тюркським перекладом самоназви «румей».
Відтак кримські греки, маючи спільну історію, матеріальну культуру, християнську православну віру, поділилися на дві мовні групи: румеїв (еллінофонів) і урумів (тюркофонів).




Этот пост размещен также на http://mysliwiec.dreamwidth.org/