December 18th, 2013

pic#108509455 министерство предупреждает

Ворон ворону правду в глаза не выплеснет, но в эфире обольёт от души.(из Facebook Кивалова)

Вся правда о деп.Сергее Кивалове от Натальи Переваловой (экс.редактора экс.телеканала «АТВ» з/к Маркова).


http://www.youtube.com/watch?v=Z7rPlPMm0qg

И это лучшие люди "руцкагамира" Одессы и Украины...

pic#108509455 министерство предупреждает

Українська, білоруська та словенська мови крізь віки: історико-семантичний огляд.

Originally posted by kostyantyn1979 at Українська, білоруська та словенська мови крізь віки: історико-семантичний огляд.
Українська, білоруська та словенська мови крізь віки: історико-семантичний огляд.

Антон Глушко

Хто хоче підкорити народ, робить замах на його історію. (Франтішек Внук)

Ідея поділу слов'янських мов на три групи - східну, західну та південну сягає своїми коріннями у добу «Весни Народів» 1848 року та спроби витворення карти пам'яті «з чистого аркушу», осторонь імперської історії. Вивчаючи надалі період зародження й ареал подальшого розповсюдження слов'янських племен історики сходилися на тому, що їх спільними пращурами є Венети (Veneti - Windes - Sloveneti - Slovieni - Slovinci/Slovenci).З розселенням Венетів від Альп до Карпат та від Лаби до Адріатичного моря і утворенням двох племінних союзів - антів та склавинів географія слов'янських поселень, так само як і питання їх впливу на розвиток майбутніх держав постає все більш заплутаним, гублячись серед декількох сценаріїв минулого та різноманітних ідеологічних конструкцій.

Основою порозуміння людей, котрих іноземні (здебільшого - німецькі та арабські) хроністи та мандрівники називали Слов'яни (Словіни/Словени) була, на думку більшості дослідників,спільна літературна мова (старослов'янська, староболгарська або церковнослов'янська). За наявності численних діалектів остання забезпечувала дипломатичні перемовини, укладання торгівельних і династичних угод, військових союзів тощо. Окрему думку подає український історик Іван Кузич-Березовський, який зазначає, що староруська/староукраїнська мова, а не староболгарська мова була тою спільною літературною мовою, котрою розумівся слов'янський люд.
Розглядаючи це питання з точки зору порівняльної філології, автор проаналізував дідичні, архетипно властиві слова, взяті з сучасних української, білоруської, словенської та російської літературних мов. Це - явища природи, побутові назви, назви місяців року, психологічні стани та процеси. Мова народу, як відображення його психосемантичної карти пам'яті та еволюції історичного розвитку, є одним з репрезентативних джерел вивчення етногенези й етнокультурної спадщини. У мові, на думку О. Потебні, зафіксовані первісні уявлення народу про «ойкос» - територію розселення, що з часом змінювались, проте первісні означення почасти лишалися ідентичними. Тож, спробуймо визначитися з двома речами: наскільки споріднені між собою зазначені вище чотири мови та наскільки обґрунтований поділ слов'янських мов на три групи.

Принагідно зазначимо, що такі маловідомі народи, як новгородські словени (Sloveni), поморські кашуби (Slovinci), сорби (Sorbi) , бодрічі (Bodriči), лютічі (Ljutiči) - нині згинули або є малочисельні - асоціюються переважно з державним народом, на теперішній території якого вони живуть, аж ніяк не з стародавніми країнами і суспільствами. Наприклад, Польща, утискаючи кашубів, на думку словенського історика Й. Шавлі, тим самим знищує представників одної з гілок склавинів, які є генетичними родичами сучасних словенців та словаків, зберігши відповідну самоназву - Slovinci. І словенці, і кашуби, і сорби зберегли в своїх мовах двойнину - що було притаманно й українській мові до реформи 1933 року. Досліджуючи українську та словенську мови, паралельно співставляючи слова з білоруськими та російськими відповідниками, автор окреслив наступні параметри:

Collapse )

* * *

Как и когда "тятя" стал "папой".(когда в русском языке появилось французское слово "папа")

про походження української мови
Костянтин Тищенко — професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філології


Лексичні відстані між мовами Европи:pic#108509455 министерство предупреждает

Зачем нам Европа

Originally posted by dekarmi at Зачем нам Европа
ЗАЧЕМ НАМ ЕВРОПА

Игорь Туник:
Был сегодня в одном селении Одесской обл., население 7тыс. Работы нет. Голландцы хотели построить молокозавод. Уже построили часть зданий. Но местный рЫгоанал у власти захотел такую мзду, что голандцам было выгодней оставить все...Аналогичные случаи по всей стране.
_______________

"Украина находится в самом разгаре финансового и политического кризиса, вызванного, по существу, хищениями у украинского государства в размере от $8 до $10 миллиардов в год его руководителями."

Источник:  Peterson Institute for International Economics