November 14th, 2013

pic#108509455 министерство предупреждает

Георгий Димитров - Сталину. 1944-й год.

Оригинал взят у bell_mess в Георгий Димитров - Сталину. 1944-й год.
Без перевода, на болгарском языке:

Писмо от Георги Димитров до Й. В. Сталин и В. М. Молотов
Москва, 22 септември 1944 г.

Пристигналият в Москва на 20 септември т.г. члeн на Политбюро на ЦК на БКП и член на българската правителствена делегация при маршал Толбухин др. Димитър Ганев е упълномощен да информира за събитията в България и за дейността на Комунистическата партия и Отечествения фронт, а така също да постави и изясни тук следните най-важни и спешни въпроси:

1. Българските войскови части в Сърбия и Македония, реорганизирани и с ново командване, получиха заповед от новото правителство да се сражават заедно с частите и партизанските отряди на Народно-освободителната армия на маршал Тито срещу немците. Съгласно тази заповед, българските части вече водят боеве с немско-фашистките войски. Представители на Югославската народно-освободителна армия обаче настояха за извеждането на българските войскови части на българска територия.
Нашата партия и правителството на Отечествения фронт преценяват, че в днешната обстановка, когато българските войски се сражават срещу немските войски, извеждането на българските части би било изгодно само за немците. Затова молят за помощ за урегулиране на въпроса за съвместните действия на българските войски и югославската Народно-освободителна армия във войната срещу немските разбойници.

2. Досега не е регулиран въпросът за котировката на съветската рубла към българския лев. Има най-различни и произволни норми в този смисъл. Това обстоятелство дава възможност за злостна спекулация в ущърб на интересите на населението и се използва с враждебни цели от германските агенти и фашистките врагове на правителството на Отечествения фронт. Молбата е да се ускори регулирането на въпроса за курса на съветската рубла в България.

3. По българското черноморско крайбрежие засега е забранен риболовът. За голяма част от селата риболовът е единственото средство за съществуване. Заедно с това ежедневната загуба на около 100 тона риба много затруднява продоволственото положение на значителна част от населението. Молбата е съветското правителство да разреши този риболов.

Collapse )