January 16th, 2013

pic#108509455 министерство предупреждает

Існує три головні версії україногенезу...

..."Сучасна наука етнологія, яка вивчає народи, стверджує, що гени не визначають етнічності. Народ – це людська спільнота, що склалася історично й відрізняється від подібних п’ятьма головними ознаками:

1) батьківщиною; 2) мовою; 3) етнокультурою; 4) темпераментом (ментальністю); 5) національною самосвідомістю.
Причому остання ознака головна, адже без неї народ дезінтегрується, а без чотирьох попередніх може обійтися. Наприклад, цигани та євреї тривалий час зберігали свою етнічну ідентичність поза межами батьківщини. А чилійці, аргентинці чи мексиканці є різними народами, хоча й не мають окремих власних мов і користуються іспанською.

Національна свідомість, стрижнем якої є спільна історія, відмінна від історії сусідів та етносів-попередників – це обов’язкова умова етнічної єдності. Коли народ забуває власну історію, зникає самоусвідомлення окремішності від сусідів і етнічна спільнота дез­інтегрується, її асимілюють сильніші сусіди й вона сходить з арени історії. Тому з античних часів відомо: щоб завоювати народ, мало захопити його землі – треба написати його історію. Згадаймо, як уперто Москва та Петербург насаджували й насаджують власний варіант історії завойованим народам, зокрема й українцям.

Як бачимо, сучасна етнологія не вважає генного коду людини за важливу етновизначальну категорію. Водночас гени через фізіологію індивідуума якоюсь мірою впливають і на його психологію, зокрема темперамент, а частково й ментальність. Отже, вони певною мірою діють лише на один із п’яти етновизначальних факторів – темперамент. Однак цей показник бачиться найменш значущим, а подеколи й узагалі невловним. Наприклад, чим темпераменти португальців, іспанців та італійців різняться між собою? Важко відповісти. Попри мінімальну відмінність зумовлених генами характерів, згадані спільноти існують як окремі своєрідні етнічні одиниці.

Безглуздо заперечувати генну своєрідність окремих популяцій людства, зокрема й конкретних етносів. Особливо якщо вони тривалий час мешкали в географічній ізоляції від сусідів, наприклад на острові, півострові, за гірськими хребтами чи пустелями. Історія знає випадки й самоізоляції окремих народів, коли з ідеологічних міркувань шлюбні контакти штучно обмежувала власна ж таки популяція. Однак українці, як і переважна більшість європейських сусідів, не належать до числа таких етносів-ізоляціоністів...
Тому генний код не є провідною етновизначальною ознакою людей і не окреслює чітко їхню етнічність, тобто належність до того чи того етносу...

Існує три головні версії україногенезу":...Повністтю тут:
Леонід Залізняк
Генний код українців та їхніх сусідів очима археології
pic#108509455 министерство предупреждает

Путин только сказал ,- Табачник уже сделал.

Россия приступает к реализации поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по применению "мягкой силы" для улучшения образа страны за рубежом. План правительства РФ во многом использует советский опыт —
В плане есть несколько ключевых проектов. К примеру, расширение географии и деятельности российских центров науки и культуры за рубежом (РЦНК).
Еще одним направлением работы за рубежом станет продвижение русского языка.
Третья составляющая — активизация работы с соотечественниками и зарубежной молодежью.

И как правильно отметил frezki, первым начал выполнять программу Путина "украинский" министр образования Табачник:

Министр Табачник – уникальное явление в современной истории и не только.
Кажется, других таких примеров просто не существует, чтобы министр одной страны так рьяно любил, распространял и пропагандировал историю и язык другой страны. Ради такой цели на этот раз Табачник приказал каждый год проводить в Украине конкурс «Лукоморье».
В нем будут принимать участие школьники 2-11 классов. Главная задача конкурса – повышение интереса к изучению русского языка.
Кто-то может себе представить, как  Ливанов организовывает в России конкурс, пропагандирующий украинский язык?