August 12th, 2011

pic#108509455 министерство предупреждает

Вівці (Овцы)

(вначале оригинал на украинском, ниже перевод на русский)

Оригинал взят у bilozerska в Вівці


Подивилася "краєм ока" по телевізору передачу про папуг кеа. Вони живуть у Новій Зеландії і розміром десь із курку. Зелені такі, носаті і нахабні.
Кеа всеядні, переважно харчуються рослинами і комахами. Але взимку, коли з їжею перебої, можуть нападати на овець.
Відбувається це так: папуга сідає на спину вівці, видирає шерсть і видзьобує шматки підшкірного жиру - десь в районі нирок. Від отриманої рани вівця часто гине.

Подумалось: по-перше, наскільки ж більша і важча вівця за того папугу! Хай вона не хижак - але чому вона не може, наприклад, впасти на спину і задавити його вагою?
По-друге, вівці ніколи не бувають самі, вони завжди у великих отарах. Чому інші вівці не допомагають тій, на яку напав папуга? Чому найближча вівця не хапає його зубами і не кидає під копита отарі?

Відповідь може бути лише одна: ВІВЦІ. Кожна думає, певно:
-Мабуть, недарма її папуга клює? Мабуть, заслужила - мабуть, повноваження овечі перевищила.

Мораль: будемо вівцями - на нас і папуги полюватимуть.


Посмотрела "краем глаза" по телевизору передачу о попугаях кеа. Они живут в Новой Зеландии и размером где-то с курицу. Зеленые такие, носатые и наглые.

Кеа всеядные, преимущественно питаются растениями и насекомыми. Но зимой, когда с едой перебои, могут нападать на овец.

Происходит это так: попугай садится на спину овцы, выдирает шерсть и выклевывает куски подкожного жира - где-то в районе почек. От полученной раны овца часто гибнет.

Подумалось: во-первых, насколько же больше и тяжелее овца того попугая! Пусть она не хищник - но почему она не может, например, упасть на спину и задавить его своим весом?

Во-вторых, овцы никогда не пасутся поодиночке, они всегда в больших отарах. Почему другие овцы не помогают той, на которую напал попугай? Почему ближайшая овца не хватает его зубами и не бросает под копыта отары?

Ответ может быть только один: ОВЦЫ. Каждая наверняка,думает:
-Может недаром ее попугай клюет? Наверно заслужила, - наверно полномочия овечьи превысила.

Мораль: будем овцами - на нас и попугаи будут охотиться.