mysliwiec (mysliwiec) wrote,
mysliwiec
mysliwiec

Прекрасний новий Світ по-путінськи

Чи має новаторський підхід президента Росії до кордонів обмежуватися Східною Європою?


Коли Владімір Путін пояснив анексію Криму тим, що він скрізь мусить захищати російськомовних, The Economist сприйняв цей аргумент без особливого захвату: оскільки мовні кордони не збігаються з державними, це закінчиться хаосом. Зараз ми змушені визнати, що з таким підходом до міжнародних відносин ми показали власну ганебну консервативність. А позаяк пишаємося тим, що здатні виходити за рамки стандартного мислення й підноситися до осяйних вершин неординарної думки, то чом би й нам не придивитися до оригінальної ідеї радикального путінізму та не розвинути її плідно ще дужче? Відтак ми перекроїли карту світу відповідно до принципів Путіна. Гадаємо, наші читачі погодяться, що вона тепер бачитиметься вельми привабливою.

Під мудрим проводом товариша Путіна для старих колоніальних імперій мають настати золоті дні. Португалія зможе повернути собі Бразилію, Іспанія – більшу частину позосталої Центральної та Південної Америки, а Франція – Західної Африки (що навряд чи викличе протести місцевого населення, адже більшість урядів у тих краях нині геть негодящі). На світ з’явиться могутнє Скандинавське Королівство, яке включатиме в себе і Фінляндію, хоча фінська мова дуже відрізняється від скандинавських. Але якщо шведська – друга мова у Фінляндії, то у вікінгів будуть вагомі підстави провести щось на кшталт мирного злиття на основі спільних культурних цінностей, якими вони прославилися на цілий світ.

Від Атлантики до Індійського океану простягнеться об’єднана Аравія. Коли-не-коли спалахуватимуть сварки між сунітами, шиїтами, християнами і прихильниками застарілих поглядів на націю, але, згуртовані спільною мовою, араби обов’язково дійдуть ладу і згоди, особливо якщо об’єднаються й розіб’ють носіїв мови фарсі по той бік Перської затоки. Обидві Кореї стануть одним цілим, на щастя. Або ні – залежно від того, котра візьме гору.
Позаяк гінді й урду – зрозуміла обом спільнотам суміш санскриту й перської мови, то Індія може заявити про свої права на Пакистан і навпаки. Наявність в обох сторін ядерної зброї додасть пікантності дебатам про мовний пріоритет.

Ну, і найголовніше – Британія знову поверне свою імперію, включно зі Сполученими Штатами (адже англійською раніше всіх заговорили на островах). Очевидно, доведеться дати Бараку Обамі якусь почесну посаду (приміром, посідача мішка з вовною в Палаті лордів *) і гарну мантію. Проте Британії необхідно буде віддати Росії кілька лондонських вулиць, заселених переважно олігархами, а також ФК «Челсі». У редакції The Economist теж утворилася чимала російськомовна меншина, яка хотіла б заручитися захистом із боку пана Путіна напередодні обговорення чергового підвищення заробітної плати.

Але є одне «але». Таку консолідацію підриватимуть рухи за мовну незалежність. Від мандариномовного Китаю відколюватимуться десятки уламків. У Центральній Америці агітуватимуть за автономію нащадки індіанців майя. В Африці вимагатиме незалежності Суахіліленд. 7 млрд землян розмовляють сімома з гаком тисячами мов; у самій лише Росії їх понад сто. Можливо, трохи подумавши, Путін схаменеться поки ще не пізно.

* На набитому овечою вовною мішку сидить Лорд-канцлер в палаті Лордів Великобританії


© 2011 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved
Переклад з оригіналу здійснено «Українським тижнем», оригінал статті опубліковано на www.economist.com


[Перевод на русский язык тут:]Прекрасный новый Мир по - путински
Должен ли новаторский подход президента России к границам ограничиваться Восточной Европой?


Когда Владимир Путин объяснил аннексию Крыма тем , что он везде должен защищать русскоязычных , The Economist воспринял этот аргумент без особого восторга : поскольку языковые границы не совпадают с государственными , это закончится хаосом. Сейчас мы вынуждены признать , что с таким подходом к международным отношениям мы показали собственную позорную консервативность . Поскольку мы гордимся тем , что способны выходить за рамки стандартного мышления и возвышаться к сияющим вершинам неординарной мысли , то почему бы и нам не присмотреться к оригинальной идеи радикального путинизма но не развить ее плодотворно еще сильнее ? Поэтому мы перекроили карту мира в соответствии с принципами Путина. Думаем , наши читатели согласятся , что она теперь выглядит весьма привлекательной.

Под мудрым руководством товарища Путина для старых колониальных империй должны наступить золотые дни . Португалия сможет вернуть себе Бразилию , Испания - большую часть оставшейся Центральной и Южной Америки , а Франция - Западной Африки ( что вряд ли вызовет протесты местного населения , ведь большинство правительств в тех краях сейчас совершенно нестоящие ) . На свет появится мощное Скандинавское Королевство , которое будет включать в себя и Финляндию , хотя финский язык очень отличается от скандинавских . Но если шведский - второй язык в Финляндии , то у викингов будут веские основания провести нечто вроде мирного слияния на основе общих культурных ценностей , которыми они прославились на весь мир.

От Атлантики до Индийского океана протянется объединенная Аравия. Правда могут изредка вспыхивать ссоры между суннитами , шиитами , христианами и приверженцами устаревших взглядов на нацию , но , сплоченные общим языком , арабы обязательно придут к единению и согласию , особенно если объединятся и разобьют носителей языка фарси по ту сторону Персидского залива. Обе Кореи станут одним целым , к счастью . Или нет - в зависимости от того , какая Корея возьмет верх .Поскольку хинди и урду - это понятная обеим сообществам смесь санскрита и персидского языка , то Индия может заявить о своих правах на Пакистан и наоборот. Наличие у обеих сторон ядерного оружия придаст пикантности дебатам о языковом приоритете.

Ну , и самое главное - Британия снова вернет свою империю , включая США (ведь на английском на островах заговорили раньше всех) . Очевидно , придется дать Бараку Обаме какую-то почетную должность ( например , воссидателя на мешке с шерстью в Палате лордов * ) и красивую мантию . Однако Британии придется отдать России несколько лондонских улиц , заселенных преимущественно олигархами , а также ФК « Челси». В редакции The Economist тоже образовалось большое русскоязычное меньшинство , которое хотело бы заручиться защитой со стороны Путина накануне обсуждения очередного повышения заработной платы .

Но есть одно « но» . Такую консолидацию будут подрывать движения за языковую независимость. От мандариноязычного Китая начнут откалываться десятки обломков . В Центральной Америке начнут агитировать за автономию потомки индейцев майя. В Африке потребует независимости Суахилиленд . 7 млрд землян говорят семью с лишним тысячами языков; в одной только России их более ста . Возможно , немного подумав , Путин одумается пока еще не поздно

* На набитом овечьей шерстью мешке восседает Лорд- канцлер в палате Лордов Великобритании

© 2011 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved
Перевод на русский осуществил «mysliwiec», оригинал статьи опубликован на www.economist.com

Tags: вести с полей
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 1 comment